جمعی از فرهنگیان ملایر

نفر دوم از راست آقای همنبرد نشسته …… اقای شاه محمدی و همسرشان خانم اقاجانی —- و خانم ژاله ادیب […]

سینمای ملایر در سال 1351

  آقاي جواهري  آقاي گودرزي ، خانوم آورزمانی ، خانوم صارمی ؛ مرحوم تویسرکانی ، آقای نیکدل ، آقای عراقی

پارک سیفیه در سال 1362

به درختان تنومند صندلی های قدیمی و آلاچیق  چوبی سمت راست عکس توجه کنید…   جنب مصطفی سیفی