دیکشنری ملایری ها

535920_355376647895546_2144979869_n

 

لقه = لگد زدن
چخت = مو
مکلاشه = میخارد
عنه چنه بیری= لال بشی
چنه ات به چرک بیا = خفه شی
پت=دماغ
ویری جَم کن عمو = قپی نیا
اسخون پلِنگ = کنایه از آدم لاغر و استخوانی
کـلـهَ گــَر = کله کچل
جول = پالان الاغ
لنگ لقه=دست و پا زدن
مَـلـوچ = گنجشک
کـُـخـَـه = سرفه
کـارتـُنـَه = عنکبوت
قورماغه = غورباقه
قلاق = کلاغ
قــَنــج کو = آرایش کن
دال = عقاب
ورتیز = لگد زدن الاغ
چارچنگول = میخکوب
گولو =تیله
آسِمُن قرُرمَه = رعد و برق
تـِــل : شکم
جونه مرگ شدی روله = جوانمرگ شدی
تلخمه = چاق
چاواشَه = واژگون
جزغاله = سوخته
چُلاق = معلول
خُسورهَ = پدر یا مادر همسر
خـَـس = غلیظ
خـَـرّهَ = گٍــل
نک نال = زاریدن بیمار
چش قامکی = قایم موشک
غاضی = لقمه
قرپس = قطع شد
بایده = کاسه
چورکه = ادرار
معطل = منتظر
بـُــق = بخار
کپونی = شکلک دراوردن
گــُـر گرفتن = آتش گرفتن
ختل دادن = قلقلک دادن
پا پتی = پای برهنه
پخچه کوره = پشه
مرکم کرس = گینم درس
گسنه = گرسنه
طو غشه = در اثر تب غش کنی
قین سره = روی باسن حرکت کردن
و وات شه = عکس العمل اطرافیان خالی کننده باد معده
یک مادر قوه ایه= به انسان موفق خطاب میشود
عن د مینش شد=خراب شد
قیق آسمو = انتهای آسمان
لن د ری بوت = لعنت به روح بابات
اشکس= شکست
دیاره= پیداست
سیل کو = نگاه کن
ویر بی = دقت کن
ویری= بلند شو
د ویری د = سریع بلند شو
مینم = میدانم – میبینم – میفهمم- میتوانم
بخفت = بخواب
بنیش = بشین
دیر = دور
دور = دیر
گین = باسن
گینم دِرس = باسنم پاره شد
روغن خودمنی = روغن حیوانی
بَل = بزار
قت قین = گُنده
تلنا = له کرد
مزارسُن = قبرستان
آل موده = نوعی موجود ترسناک در قدیم ملایر
بل : اجازه بده – بگذار
روله = بچه
سگو : ناراحت شدن – تعجب کردن – خبر خوب شنیدن – خبر بد شنیدن
تو بیدی : تو بودی
إنجه إنجه بشی = بمیری و تیکه پاره بشی
لارت بگنه = بمیری و جنازه ات گند بزنه
بپسکونش = از بین ببرش
پشکید = پاشید
ووررش بی = پرتش کن
دو لتش کـُ = دو نیمه اش کن
گوردمه بسا = پشتمو کسیه بکش
بایده = بشقاب
قیق آسمون = معیار پرتاب به هوا
قول = عمیق
تیلیشوناش = پارش کرد
قت قین = گنده
خرسول = پهن خر
ممینه = میمون
وروک = زیگیل
گین = باسن
کِل = جیب
کلک = انگشت
دلغ=نایلون
کاسه پشت = لاک پشت
مرکم کرس = آرنج دستم خراشیده شد
اٌسو = کلمه ای که به اختیار هرجای جمله میتوان استفاده کرد
ردم بام بام = مردود هم بشم خیالی نیست
خِتل = قلقلک
مَتل = قصه / داستان
بنیش لام = بشین پیشم
چنه نزن = حرف نزن ، فک نزن
چنه ات به چرک بیا = خفه بشی
بوم گلون = غلتک
گل د کپو = خاک تو سر
خره خام د مین او سرت جوون = خاک تو سرت جوان
په شی = تصدیق مطلبی
روله روله داغت بمونه تنگ دلم = بمیری
قزقون = دیگ بزر طباخی
کم چیلیز =ملاقه
مارمیلیک = مارمولک
تنیشا = دود کش
دُن گرگ بفتی = گرگ بوخورت
هیری ویری = بگیرو ببند
گرزه = غول بیابونی

تهیه کننده : همایون ملک مطیعی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *