ادامه شعر کوچه از هـ ملک مطیعی

بــی تـــو مـهـتــاب شـبــی ، نــه
کـه شـبــی بـارانـــی
گـذرم فـتـاد آن خـیـابـانــی ؛
که روزی کـــــوچـــــه ای بـــــود گِـــلــی در پس بــاغـــی
که صـد افسـوس امـشب مـن مانـدم و ایـن دل یـاغــی
کوی روشن است اینبار جای مـهـتـاب ، بـا چــراغــی
کـوچـه آسـفـالــت ولــی یـاد آن کـوچـه ی خـاکـی
مـــن و شـعـــر مُــشـیـــری و آن چشمـه پـاکـی
و دلـــی از گـــذر بـیــهـوده ی ایــام ، شاکــی
جـام مـن لـبـریــز از عِـطـر آن طـاق نـمـنـاک
که امروز شده آسمان خراشی اسفناک
حیف ندارد خبر از آن عشق خطرناک
اینبار نـه عِـطـر خـاطــره نـه خـنـده ی باغ
نـه مـعشـــوق و نـه چـشـمــی و دلـی داغ
هـمــه از پـس آن کـوچـه بـرفـتـنـد
یـاد ها از خـاطــرم آرام بـجـسـتـنـد
که نـاگـه روی تـو در خـاطـر عـیــان شد
لـبـــان ســرده تــو گـرمــه بـیــان شد
بـگـفـتـی یــاد بــاد آن روزگــاران
چه خـوش آمدی امشب زیر بــاران
شده این کـوی تــهــی از جمع یـــاران
هـمـه یـک بـه یـک رفـتـیـم از یــاد
به سـان پــر کـاهــی در بـره بــاد
ولی صد رحمت زان شیـری که خوردی
به قــلـــب پاره و تـیــری که خـوردی
که کردی یادی از ایـن خـفـتـه در خـاک
بــکــــردی از درون ، جـگــرم چــاک
اگــر میدانستم این عمر چه پـــوچ است
که ناگه آدمــی نـاچــار بـه کــوچ است
نمیـکـردم جــفــا در حـق تـو یــار
تو رفـتـی و کـمـر خـم زیـر این بــار
سـی و انـدی گـذشـت زآن شـب مـهـتــاب
از آن عـشــق آتـشـیـن و آن تــب و تــاب
سهم من خـاک شد ، سهم تو پـیـری
چـه مـانـده از جـوانـی ی آن مـرد ِ شـیـری
که روزی با منـی برآن جـــوی بـنـشـسـت
شگـفـتـا آن دم ، غـرور لـبـهـای من بــسـت
با شـکـسـت تـو ، خـودم را سـاخـتــم
خودمانـی تر بگـویـم بـه غــرورم بـاخـتــم
آب لرزان جوی ، شیشه آب حـیـاتـم بـود کـه بـشـکـسـت
دل به آیینه عشق گـذران که فکرش نمیکردم ، دل بــســت
دریـغــا ایـن روزگــار کـار خـودش کــرد
کـه خـفـتـم سال ها بـر تـربـتـی سـرد
از درون خـود سـوخـتــم ، ز بـیـرون تویـی را
ندانستم سـکــوت گـورسـتـان ندارد ارزشش را
با جـفـایــم نه دنـیـا به کـام تو کـشـیــدم
نه زان چـشـمـه ی وصـل ، آبــی چـشـیــدم
تو مـویـت سفـیـد شـد ، چـهـره ات زرد
من زفـافــم قـبــر شد وز جـهـان طـرد
در همـان دم خـاطـــرش نـاگـه ز سر رفــت
باز من ماندم و آن کوچه و آن وقت سیه بـخـت

شعــر از هـ – ملک مطیعی / 7 بهمن 1393
عکس از هـ ملک مطیعی / میدان بابک
کپی بی ذکر منبع غیر مجاز ؛ هرچند دل نوشتی آماتور بیـش نیست.
www.Malayer-Book.IrDSC01152

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *