شعر و عکس از هـ ملک مطیعی

DSC00726

از تـِـــز ســـنـــتـــی بـــا مـــوهــــای فــشــن
تا درون مـایـه ای نــــرم ؛ بـــا ظاهــری خــشـن

از ” مــتــعــهـــد ” شدن بــــه یــک رســـالــــت
تا چـــیــــزی شــــبـــــیـــــه یـــــک حــــراســـــت

از اخـــــــتـــــــلاف خـــُـــلــــقـت بـا خـــَــلــــق
تا ترکـیــدن اورانـیــوم غنــی شده در حـَــلـــق

از” مــتـعـلــق ” شـدن بــه ایـــن حـــمــاقــت
تا نـــــشــــدنــــت هـــمــــرنــــگ جــــمـــاعــــت

از مـــــــوجــــی آب بــــــر خـــــلافِ جـــَــــهـــــت
تا خـواب زیر آخــریــن سـقـف ؛ یــعــنــــی لــَـحــد

از ” مـتـمـلـک ” شدنت بــــــه ایـــــــن مــســیـــر
تا مـــســـلــخـــی کـــه آخــــر مـــیـــکـــنــد اسـیــر

از شــهـــامـــت و شـــجــاعـت و و جـــسـارت
تا گـــاو پـیــشـانــــی سـفـیــد شـــدن و اســـارت

قــســمت مــیــدهــم چـلـه نشین ِ صــوفــی نـشـو
خـــســتــــه ازیـــــن جــــمــــاعــــت کــــوفــــی نـشـو

جـــــــــــان بــــگـــــــذار در راه هــــــــدفــــــــــــــــت
مـــــایــــــــه بـــــگـــذار از آبـــــــــــــرو و شـــــرفــــــــــت

شـعـر از هـ – ملک مطیعی 17 مهر 1393
عکس از هـ ملک مطیعی 4 آذر 1393
پنجره ی خانه قدیمی جنب کافه رز سفید – پارک سیفیه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *