سند خادمی مدیر سایت

10550936_522293371203872_7902153950206881506_n

خـادم الحسیــن برادر همایــون مطیــعی
افتخار خدمتگزاری آستان مقدس اهل بیت ، نصیب هرکسی نمیگردد ؛ مدال افتخاری حضرت اباعبدلله الحسین از تمامی مدال های جهان زریـن تر است و توسط حضرت فاطمه زهرا به ارادتمندان اعطا میشود. الحمدلله مدال عشق و معرفت توسط صدیقه کبری به جنابعالی اعطا شده است.

در ظــهـــر ؛ خــادم الحسیــن
در بـــطــن ؛ خــائن الحسیــن

در حــــرف ؛ یــد بــیــضـا
در عــمــل ؛ پـای افـلـیـج

صـبــح ؛ نـمـاز پـشـت عــــلــــــــی
مـغـرب ؛ لـقـمـه بـر سـفـره مـعـاویـه

شـعــار ؛ از زمین تا آسمـان
شــعور ؛ کــوفــه صــفــتـی

خـادم الحسیـن ؟ حاشا و کلا
وای بر مــن با چنین مـسـئـولـیـتی سـنـگـیـن
مــرا ” خــادم الحـسـیـن ” نـامـیدنـد
بـه حـق کـه ” خادم الابلیس ” بــودم
شـــرمــم بــاد
خــاک بــر دهــانــم
که اسلامم را جای مرتضـی علـی ع
از عـمـرعـاص گـرفـتـم
رویـم سـیـاه که مـرجـع تـقـلـیـدم جـای حـَسَـنـیـن
ابـوجـهـل بود و مـقـلـد ابـوسـفـیـان بـودم
مولای من اگر شـمـربن ذی الجـوشن ســرت را به نـیـزه کرد
مـن آبــرویــت را بالای نـیـزه کردم و به تـاراج گـذاشتـم
گــر حــرمـلــه ده هـا تـیــر بـه جسم تـو زد
من عبد رو سیه ؛ هـرروز با اعـمـالـم صـدها تیـر بـه روح و قلب نازنینت مـیـزنـم
یا سید اهل شباب ؛ گــر عـمــر سـعـد مـلـعـون تــورا بـه مـلـک ری فـــروخت
مـن حـقـیـر هـروز تـورا مفت ؛ بـه مـلـک هـوای نـفـس خـویـش مـیـفـروشم
مــن کــجـا و محب و شـیـعـه واقـعـی تـو کــجـا ؟
ولله قسم سـتــار الـعــیــوبــی ات لـحـظـه ای احـاطـه ام نـنـمـوده بود
بـــوی مـعـصـیـتـم در خــلایـق رسـوایـم مـیـکـرد
بـه غـیـرت الله اعـظـم قـسـم ، دسـت حـیـدر کــرار دمـی نـگه دارم مـبـود
عـــمـــری زمــیــن خــوردنــم را ، پـیشاپـیـش تـضـمـیـن مـیـکردم
مــن کـجـا و خـــادم الحسیــنی تـو کـجـا
مـنــی کـه ســالـهاسـت
اندرخم بـیـتـوتـه ظـلـمات کوچه های دنـیـا ، وا مانده ام
مـنـی که پـای ارادتــم با نگاه ” لیلایی ” مـیـلـغـزد
مـنـی که دلـم با لـبـخـنـد ” شیرینی ” مـیـلـرزد
مـن بسی سـالهای نـوری طویلی با خـادم الحسیـنی تو فـاصـله دارم
منی که پرده های حـیـا را دریدم پس بگذار ســاده تــر بگویم
بالـفــرض قـبـول ؛ من خــادم الحـسـیـن شدنم را پذیرفتم
مــشــروط بر آن که ؛ ساعتــی از آخـــریـــــن گـنـاهــم گذشته باشد

متن از هـ – ملک مطیعی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *