قابـل توجـه همشهـریان

بدين وسيله از شما همشريان عزيز ،  دعوت بعمل مينماييم در صورت تمايل  عکس هاي خود را به شماره تلگرام […]

کاج های کـوی اقـبال :

بارون شدیدی میبارید و برف پاک کن با سرعت کار میکرد شیشه هارو بخار گرفته بود و همه چیز واضح […]

بلوار سیفیه زیر باران پاییزی

بـــــانـــــــو اگــر به احترام ِ حُـرم نـفـس هایت و یُـمن قــــدم هایت کــلاه از ســر را بـردارم و جـــیـــب های […]

یک روز در آرایشگاه :

رفته بودم آرایشگاه آرایشگر پیشبند رو دور گردنم بست و گرم تعریف شد میگفت اگه خدا واقعا وجود داره پس […]

ادامه شعر کوچه از هـ ملک مطیعی

بــی تـــو مـهـتــاب شـبــی ، نــه کـه شـبــی بـارانـــی گـذرم فـتـاد آن خـیـابـانــی ؛ که روزی کـــــوچـــــه ای بـــــود گِـــلــی […]

وارونه شدن ارزش ها ….

سال 1343 : بیـبیـن نِـنِـه ؛ امروز سر چارسوق بازار سخته ، راسته گذر اسماییل کاکا ننه جیگرکی ، چارتا […]

شعر و عکس از هـ ملک مطیعی

از تـِـــز ســـنـــتـــی بـــا مـــوهــــای فــشــن تا درون مـایـه ای نــــرم ؛ بـــا ظاهــری خــشـن از ” مــتــعــهـــد ” شدن […]