قضاوت با شما

در مورد مظلومیت مجروحان اسید پاشی های هفته اخیر ؛ هیچ شکی نیست اما این اسید پاشی های زنجیره ای […]

ملایر / محرم 1392

یکی چشمش ، چشمک زدن یه پسر به دختر میبینه یکی هم چشمش اشک گوشه چشم جوون توبه کرده رو […]

شرمنده ام حسیـن ( ع ) جان

شرمنده ام حسیـن ( ع ) جان که این جماعت ؛ ” دیـــوار بـلــنــد ” مـحـرمـت را میبینند ، امـّـا […]

سخنی چند از مدیر :

هرساله در هیئت ما ؛ چند نفر از ته دل خادمی میکنن چند نفر مریضشون شفا میگـیره چند نفر دعاشون […]

حسینیه سرچشمه ملایر

  نفر جلو ازسمت راست 1-مرحوم حسین محبی /ردیف وسط نفر اول مرحوم حاج حسن کبابی 2-مرحوم حاج احمد آخوندی […]