زورخانه رضوی، سال 1350

نشسته از راست: رحمت الله هوشنگی، شادروان قدرت الله شهبازی، هوشنگ صحرانورد، ایستاده از راست: محمد چوبین، شادروان سیدرسول رضوی […]

تمرین تیم آموزشگاهی ملایر 1351 خورشیدی

از راست :باقر عارفی.کاظم میرشاه ولد.اسماعیل ممتاز .قاسم خانقلی.علی بحرینی.ناشناس.یدا… مراد ابراهیمی.به منش.جواد خبازی.مرحوم صایبی( مربی).مرتضی جعفری.علی طلا ! .مجید […]