پارک سیفیه سال 1354

  این پیرمرد الان کجاست؟ آیا این دوشیزه مادربزرگ شده است؟ آیا این کودک ، پدر شده است ؟ خدا […]