ملایر از فراز قله گرم کوه

ای بــانــو که … نـام توست و آزادگــــی مــظــهــــر تــوســت و شگفتا زهری تلخ به جـام توست و صــد بـغـض […]

بلوار سیفیه در شبی برفی

  صرفا یادم باشد آدم ها دروغ نمیگویند فقط احساسشان را در همان لحظه بیان میکنند ، چه تضمینی ست […]

سیفیه زیر باران پاییزی

  کجــاها را به دنبالت بگـــــــردم شهر خالی را…!؟ دلم انگـــــار باور کــــــرده آن عشق خیالـــــی را نسیمی نیست… ابری […]

عکاس : همایون ملک مطیعی

به یاد اون روز پاییزی که چترهامونو مثل دو پیک لبریز به سلامتی هم بهم زدیم و به آسمون پرتاب […]