بلوار سیفیه در شبی برفی

  صرفا یادم باشد آدم ها دروغ نمیگویند فقط احساسشان را در همان لحظه بیان میکنند ، چه تضمینی ست […]

خیابان زرینی واقع در بلوار سیفیه

  کوچه ها باگذشت زمان خیابان شده اند. روبروی این کوچه (الان خیابان )..کوچه اسعدالسلطنه بود..ودرانتهای کوچه اسعدالسلطنه عمارت وباغ […]

سیفیه زیر باران پاییزی

  کجــاها را به دنبالت بگـــــــردم شهر خالی را…!؟ دلم انگـــــار باور کــــــرده آن عشق خیالـــــی را نسیمی نیست… ابری […]

عکاس : همایون ملک مطیعی

به یاد اون روز پاییزی که چترهامونو مثل دو پیک لبریز به سلامتی هم بهم زدیم و به آسمون پرتاب […]