حسینیه سرچشمه ملایر

نفر جلو ازسمت راست 1-مرحوم حسین محبی /ردیف وسط نفر اول مرحوم حاج حسن کبابی 2-مرحوم حاج احمد آخوندی 3 […]

پارک سیفیه سال 1354

  این پیرمرد الان کجاست؟ آیا این دوشیزه مادربزرگ شده است؟ آیا این کودک ، پدر شده است ؟ خدا […]

خیابان بروجرد در گذر زمان

غروب ها كه روي بالكن مسافرخانه ايرانشاهي صندلی میزنیم و مي نشينيم سخت ياد گراند هتل خودمان در تهران مي […]

پارک سیفیه سال 1355

گذشته هاى دور کنار آبشار کوچک سيفيه با آن رنگ فيروزه اى نوستالوژيک خود که متاسفانه تخريب شده است عکس […]